Dirsek Ağrıları

Dirsek eklemini oluşturan anatomik yapılar nelerdir?

Dirsek eklemi radius, ulna ve humerus kemiklerinden oluşur. Bağlar ve kaslar ile dirseğin yapısı desteklenir. Ellere giden, hem el kaslarını çalıştıran, hem elin duyusunu alan radial, ulnar ve median sinirler dirsekte yüzeye yakın seyreder. Biseps ve triseps dirseği hareket ettiren en önemli kaslardır.

Dirsekte ağrıya neden olan hastalıklar nelerdir?

Servikal spondiloz, disk hernisi ve miyofasial ağrı sendromu gibi bazı hastalıklar primer sorun dirsekte olmadığı halde, dirseğe yayılan ağrıya neden olabilirler. Romatoid artrit, gut, psödo gut veya osteoartrit gibi eklem hastalıkları dirsekte tutulum yapabilir. Dirsek çevresi yumuşak dokular da ağrının nedeni olabilir. Bunlar arasında medial epikondilit (golfçü dirseği), lateral epikondilit (tenisçi dirseği), olekranon bursiti, tendinitler ve tuzak nöropatiler sayılabilir.

Lateral epikondilit neden oluşur? Nasıl belirti verir?

Tenisçi dirseği olarak da adlandırılan lateral epikondilit tenis oynayanlarda kötü teknik nedeniyle olabileceği gibi, el bileğinin tekrarlayıcı10141704682 hareketleri ve ağır kaldırma ile de olabilir. Dirseğin dış tarafında yer alan lateral epikondil hassastır, kavramada ağrı ve kuvvetsizlik vardır, fizik muayenede el bilek dirençli ekstansiyonunda ağrı vardır. X ray genellikle normaldir.

Lateral epikondilit tedavisinde neler yapılır?

Erken dönemde istirahat ve buz uygulama ile birlikte steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar önerilir. İstirahat için önkola takılan epikondilit bandı veya el bileği hareketini kısıtlayarak dirseği koruyan el bilek splintleri kullanılabilir. Spor yapanlarda tekniğin düzeltilmesi istenir. Kortikosteroid ve lokal anestetik enjeksiyonu ile inflamasyonun azalması sağlanabilir. Bu tedavilere yanıt alınamayan olgularda fizik tedaviden yararlanılabilir. Elektroşok dalga tedavisinin etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kinezyotape uygulanabilir. Tüm bu tedavilere rağmen tekrarlayan olgularda cerrahi tedavi planlanabilir.

Medial epikondilit neden olur?

Golfçü dirseği adı da verilen medial epikondilit golf ve beyzbol oyuncularında dirseğin zorlanması nedeniyle olabilir. El bilek fleksör tendonlarında ödem ve inflamasyon vardır. Dirseğin medial kenarında hassasiyet vardır. El bilek hareketlerinde ağrı olur. X ray ise genellikle normaldir.

Medial epikondilit nasıl tedavi edilir?

Tedavi lateral epikondilit ile benzerlik gösterir. Erken dönemde istirahat ve buz uygulama ile birlikte steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar önerilir. İstirahat için önkola takılan epikondilit bandı veya el bileği hareketini kısıtlayarak dirseği koruyan el bilek splintleri kullanılabilir. Spor yapanlarda tekniğin düzeltilmesi istenir. Kortikosteroid ve lokal anestetik enjeksiyonu ile inflamasyonun azalması sağlanabilir. Bu tedavilere yanıt alınamayan olgularda fizik tedaviden yararlanılabilir. Elektroşok dalga tedavisinin etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kinezyotape uygulanabilir. Tüm bu tedavilere rağmen tekrarlayan olgularda cerrahi tedavi planlanabilir.

Olekranon bursit nedir?

Öğrenci dirseği adı da verilen olekranon bursiti tekrarlayıcı travma, dirseklerin uzun süre sert zemine dayalı tutulması veya romatoid artrit, gut gibi inflamatuar hastalıklara bağlı oluşabilir. Dirsekte yüzeyel şişlik görülür. Ağrı, ısı artışı ve kızarıklık olabilir. Dirsek ekleminde hareket kısıtlanır. Röntgen normal bulunabilir.

Olekranon Bursiti nasıl tedavi edilir?

Şişlik belirgin ise genellikle bursa içindeki fazla sıvının alınması uygun olur. İstirahat, buz uygulama ve bandaj ile şişliğin tekrarlaması önlenebilir. Enfeksiyon yoksa steroid enjeksiyonu yapılabilir ancak enfeksiyon bulgusu var, alınan sıvı bulanık veya pürülan ile antibiyotik tedavisi gereklidir.

Distal biseps tendiniti nasıl oluşur?

Tekrarlayan dirsek fleksiyon ve supinasyonu ile veya direçli dirsek ekstansiyonu ile olur. Distal biseps tendonunda mikro yırtıklar olur. Tendonda kopma olabilir. Aşırı yüklenmeden sonra dirsek iç yüzünde şiddetli ağrı olur. Kopma olduğunda ses duyulur, şişlik ve morarma olur. Radyolojik görüntü gerekmez.

Distal biseps tendinitinde hangi tedaviler önerilir?

Tedaviye istirahat, buz ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile başlanır.
Hastalar fizik tedaviden yararlanırlar. Spor yapanlarda tekniğin düzeltilmesi önerilir. Ancak tendonda kopma varsa cerrahi tedavi gerekir.

Triseps tendiniti nasıl belirti verir?

Triseps tendiniti tekrarlayıcı dirsek ekstansiyonu ile olur. Triseps tendon yapışma yerinde hassasiyet vardır. Dirençli dirsek ekstansiyonu ağrılıdır.
Tendonda kopma varsa boşluk palpe edilir, hasta dirseğini açamaz. X ray diğer sebepleri ekarte etmek amacıyla istenebilir. Tedavi konservatiftir, ancak tendonda kopma varsa cerrahi tedavi önerilir.

Boksör dirseği nedir?

Dirseğin ekstansiyonda yüklenmesi veya tekrarlayıcı valgus ve ekstansiyon hareketi ile olur. Olekranonun fossaya tekrarlayıcı darbesi ile osteofit ve eklem faresi oluşur. Posterior sıkışma sendromu olarak da adlandırılır. Dirsek arka yüzünde ağrı olur, kişi dirseğini tam açamaz. Röntgende olekranonda sivrileşme görülür. Tedavi konservatiftir, serbest cisim varsa cerrahi önerilir.

Ulnar kollateral ligament injurisi neden olur?

Atma sırasında dirseğin tekrarlayıcı valgus stresine maruz kalması ile olur.
Ulnar kollateral ligamentde inflamasyon olur. Valgus stres testinde instabilite veya dirsek medialinde ağrı olur. X rayde kalsifikasyon veya spur oluşumu görülür. Tedavide buz istirahat ve antiinflamatuvar ilaçlar önerilir. Kuvvetlendirme ve germe egzersizleri verilir.

Radial kollateral ligament injurisi nedir?

Travmatik dirsek dislokasyonu ile olur. Ekstansiyon ve supinasyonda kilitlenme veya klik olur. Varus stres testi ile lateralda ağrı ve instabilite olur. X rayde belirgin bulgu yoktur. Tedavide istirahat, buz, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri önerilir.

Dirsekte tuzak nöropati görülür mü?

Dirsekte hem radial, hem median, hem ulnar sinir tuzaklanması olabilir. Radial sinir supinator adale içinde (Supinator sendrom) sıkışır. Önkol ekstansör yüzde ağrı, 1. 2. parmak dorsumunda uyuşma, elbilek ve parmak ekstansiyonunda kuvvetsizlik olur. Lateral epikondilit ile karışabilir. Median sinir suprakondiler spur veya Struthers ligament altında veya pronator teres adalesi altında (Pronator sendrom) veya fibröz doku ile fleksör digitorum superfisialis kası arasında sıkışabilir. Dirsek distalinde künt ağrı vardır, elde median trasede uyuşma olur. Yakınmalar pronasyon ile artar. Tanı EMG ile konur. X ray spur varsa gösterir. Tedavi konservatiftir, nedenler ortadan kaldırılmalı, germe ve kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalıdır. Yanıt alınamazsa cerrahi düşünülür. Ulnar sıkışma olekranon arkasında veya kübital tünelde (Kübital tünel sendromu) olabilir. Ulnar sinirin hipermobil olması, aşırı valgus hareketi, osteofit oluşumu ile ulnar sinir gerilir. 4. ve 5. parmaklarda uyuşma olur, dirsekte Tinel belirtisi pozitiftir. Ulnar sinir ile inerve adalelerde kuvvetsizlik vardır. Tanı EMG ile konur. Tedavide istirahat, antiinflamatuvar ilaçlar, dirsek koruyucu splint, tekniğin değiştirilmesi önerilir.

Panner hastalığı nedir?

Kapitellum aseptik nekrozudur. Dirsek lateralinde hassasiyet ve şişlik olur. Erkek çocuklarda sıktır, dirseğini açmakta zorlanır. X rayde skleroz, fragmentasyon olan yerde boşluk görülür. Tedavisinde istirahat ve eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılır.

Dirsek ekleminde çıkık olur mu?

Düşme sonrası kişi dirseğini bükemiyorsa akla gelmelidir. Daha çok geriye doğru çıkık olur. Birlikte radius başı kırığı, arter ve sinir yaralanması olabilir. Omuz ve elbilekte ağrı olur. Direkt grafi ile tanı konur. Tedavisi redüksiyon ile eklemin yerine yerleştirmedir. 2-3 hafta askıya alınır. Ağrı kesici ilaçlar ve tutukluk olmaması için eklem hareket genişliği egzersizleri verilir.

Dirsek kırıkları sonrasında hangi sorunlar olabilir?

Dirsek eklemini ilgilendiren kırıklar distal humerus kırığı, radius başı kırığı, olekranon kırığı, radius ve ulna şaft kırığıdır. Kırık sonrasında sinir yaralanması, damar yaralanması, kaynamama, yanlış kaynama, eklemde kontraktür ve kısıtlılık olabilir. Ortopedik tedavi tamamlandıktan sonra fonksiyonel kısıtlılık olmaması için rehabilitasyon gereklidir.
Bu sitede yer alan kayıtlar bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.
Etiket Bulutu
Omurga Hastalıkları Fibromiyalji Osteoporoz Osteoartrit Eklem Ağrıları Egzersiz Kinezyolojik Bantlama Kuru İğneleme ESWT Fizik Tedavi Rehabilitasyon Boyun Ağrısı Bel Ağrısı Duruş Bozuklukları Skolyoz Kifoz Bel Fıtığı Boyun Fıtığı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Makaleler
© 2015 Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Tüm Hakları Saklıdır. Bu sitede yer alan içerik bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.